Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

Claudicatio Intermittens wordt ook wel Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), of “etalagebenen” genoemd. Het is het dichtslibben van de slagaders in de benen waardoor  onvoldoende bloed door de benen kan stromen. Tijdens wandelen kan hierdoor hevige pijn ontstaan die snel verdwijnt als men stil staat. Vandaar ‘etalagebenen’!

Bij een lichte tot matige vorm van deze aandoening is wandelen de beste behandeling. En uit onderzoek is gebleken dat lopen onder begeleiding van een fysiotherapeut nog weer veel betere resultaten oplevert dan wanneer patiënten alleen het advies krijgen veel te wandelen. Daarom gesuperviseerde looptherapie, wandelen onder begeleiding van een fysiotherapeut.

De eerste afspraak bestaat uit 2 onderdelen, het intake gesprek en het lichamelijk onderzoek.

Tijdens het intakegesprek worden vragen gesteld over uw klacht waaronder: ontstaan van de klacht, de invloed van de klacht op uw leven, evt andere klachten of gezondheidsproblemen en vooral ook wat u het meest hindert van uw klacht en weer zou willen kunnen, wat u wilt bereiken met de therapie. Tijdens het lichamelijk onderzoek bekijkt de fysiotherapeut uw conditie en uw looppatroon. Ook wordt bekeken hoever u kunt lopen. In gezamenlijk overleg wordt besproken wat de doelen  van de behandeling gaat worden.  Een van de doelen zal zijn het vergroten van de afstand die zonder pijn kan worden afgelegd.

De behandeling zelf bestaat uit veel lopen, afgewisseld met andere oefeningen. Lopen gebeurt op een loopband, hierdoor kunnen de evt verbeteringen nauwkeurig worden bijgehouden. Tijdens de behandeling wordt ook aandacht besteed aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezonder eten en het ontwikkelen van een actievere levensstijl.

Voor gesuperviseerde looptherapie heeft u een verwijzing van uw specialist of huisarts nodig.

De behandeling valt onder de chronische verzekering, dat betekent dat de eerste 20 behandelingen door uw aanvullende verzekering of, als u geen aanvullende verzekering heeft, door u zelf betaald worden. Vanaf de 21 behandeling worden de behandelingen door de zorgverzekeraar betaald.

Onze therapeuten met deze specialiteit: Pieter Jan Oosterhoff, MMT