Fysiotherapie

Een klacht aan het houdings- en bewegingsapparaat is altijd een gevolg van de belasting die de belastbaarheid overschrijdt. Aan de ene kant kan het zijn dat de belasting (tijdelijk) te hoog is, bijvoorbeeld door overbelasting, drukte, te lang statische activiteit, overgewicht, een verzwikking of een trauma. Aan de andere kant kan er sprake zijn van een te lage belastbaarheid bijvoorbeeld bij een matige conditie, stress, vermoeidheid en ziekte. In de praktijk is het vaak een combinatie van beiden.

Als fysiotherapeut zijn we uitstekend in staat de klacht te onderzoeken, te lokaliseren en de achterliggende oorzaak te vinden. Als dit in kaart gebracht is, wordt er samen met u een plan opgesteld om zo snel mogelijk van de klacht af te komen en een herhaling hiervan te voorkomen. Vaak gebeurt dit met een combinatie van passieve technieken uitgevoerd door de therapeut, actieve oefeningen, eventueel verlagen van de belasting (gedragsverandering) of verhogen van de belastbaarheid (training). Herstel vraagt dus altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid van therapeut en patiënt.

Bij het opstellen van een behandelplan dat voor u het meest geschikt is maken wij gebruik van drie zaken: de informatie die van uzelf komt, beschikbare wetenschappelijke onderbouwing, en ervaring.

U kunt dus bij ons terecht voor de meest uiteenlopende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat: revalidatie na een blessure of een operatie en advies of training ter preventie van klachten.

Onze therapeuten met deze specialiteit: Pieter Jan Oosterhoff, MMT, Thijs Meringa, Michel Bles, MMT, Katja GrootDominique Hüther – De Rochemont en Chris Jägers